Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน ตาก

  1. แชทใน แม่สอด
  2. แชทใน ตาก
  3. แชทใน บ้านตาก
  4. แชทใน แม่ระมาด
ตาก

ตากเป็นหนึ่งในจังหวัดทางตะวันตกของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรี ขอบด้านตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐ Kayin ประเทศพม่า.