chat Rush

Všetky chaty na adrese nitriansky

 1. Diskusie na adrese Nitra
 2. Diskusie na adrese prievidza
 3. Diskusie na adrese Nové Zámky
 4. Diskusie na adrese ľavica
 5. Diskusie na adrese Komárno
 6. Diskusie na adrese Šaľa
 7. Diskusie na adrese Partizánske
 8. Diskusie na adrese Púchov
 9. Diskusie na adrese Handlová
 10. Diskusie na adrese Zlaté Moravce
 11. Diskusie na adrese Štúrovo
 12. Diskusie na adrese Kolárovo
 13. Diskusie na adrese Šurany
 14. Diskusie na adrese Vráble
 15. Diskusie na adrese Hurbanovo
 16. Diskusie na adrese Šahy
 17. Diskusie na adrese Želiezovce
 18. Diskusie na adrese Nemšová
 19. Diskusie na adrese Ilava
 20. Diskusie na adrese Nováky
 21. Diskusie na adrese Tlmače
 22. Diskusie na adrese Svodín
Nitriansky

Nitriansky kraj je jedným zo správnych regiónov Slovenska. Prvýkrát bol založený v roku 1923 a od roku 1996 existuje v jeho súčasných hraniciach. Pozostáva zo siedmich okresov / okresov / a 354 obcí, z ktorých 15 má štatút mesta. Ekonomika regiónu sa viac zameriava na poľnohospodárstvo ako v ostatných regiónoch Slovenska. Nitra je sídlom, najväčším mestom a kultúrnym a hospodárskym centrom.