Rush Chat

intimitate

În acest site nu păstrăm date personale.

Textul de mai jos este un text legal care, pe scurt, spune că în ChatRush.Com nu păstrăm date personale.


Versiunea originală a acestei pagini este în limba spaniolă.

Apoi, vă putem arăta o versiune tradusă în mod automat a versiunii spaniole originale a acestei pagini. Puteți vedea pagina originală here. În caz de dispută, versiunea în vigoare este versiunea în limba spaniolă a acestei pagini.


www.chatrush.com pentru a proteja drepturile individuale, în special în ceea ce privește tratamentele automatizate și cu dorința de a fi transparente cu utilizatorul, a stabilit o politică care include setul tratamentelor menționate, scopurile urmărite de acesta, legitimitatea din acestea, precum și instrumentele disponibile pentru Utilizator, astfel încât să-și poată exercita drepturile.

Navigarea pe acest site implică acceptarea deplină a următoarelor condiții și condiții de utilizare. Utilizarea cookie-urilor va fi acceptată. Dacă nu sunteți de acord, trimiteți un e-mail utilizând formularul de contact.

Versiunea actualizată a acestei politici de confidențialitate este singura aplicabilă pe durata utilizării site-ului web până când nu există o altă versiune care o înlocuiește.

Pentru informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, vă invităm să consultați site-ul Agenției spaniole pentru protecția datelor AEPD https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Colectarea datelor

Datele dvs. sunt colectate de către HOLDER.

Datele personale se referă la toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana afectată). Se înțelege că persoana identificabilă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un nume, un număr de identificare (ID, NIF, NIE, pașaport) sau unul sau mai multe elemente specifice, specifice identității fizice și fiziologice , genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Datele care vor fi colectate în general sunt: numele și prenumele, adresa, e-mailul, numărul de telefon, data nașterii, datele referitoare la mijloacele de plată. Un alt tip de date poate fi colectat și utilizatorul este informat.

În ce scop sunt tratate datele dvs. personale?

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal care pot fi colectate este de a le utiliza în principal de către DEȚINĂTOR pentru a vă gestiona relația cu dvs., pentru a oferi produse și servicii în funcție de interesele dvs., pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și, dacă este cazul, pentru tratamentul din cererile, cererile sau ordinele dvs. Un profil de afaceri va fi dezvoltat pe baza informațiilor pe care le furnizați. Nu vor fi luate decizii automate bazate pe acel profil.

Datele furnizate vor fi păstrate atâta timp cât se menține relația comercială, cu condiția ca partea interesată să nu solicite ștergerea acesteia sau în timpul necesar pentru respectarea obligațiilor legale.

Acestea vor fi înregistrate în fișierul clientului și tratamentul lor va fi înregistrat în evidența tratamentelor pe care TITULAR trebuie să le ia (înainte de 25 mai 2018 ar putea fi inclusă și în dosarul pregătit cu datele personale înregistrate în AEPD Protecția datelor) sau un organism competent al Comunității Autonome respective).

Care este legitimitatea pentru tratarea datelor dvs.?

Baza legală pentru tratarea datelor dvs. personale este:

- executarea sau executarea corectă a contractului

- Interesul legitim al deținătorului

La care destinatari se vor comunica datele?

Datele personale ale Utilizatorului pot fi eventual comunicate unor terțe părți legate de CONTRACTANT prin contract pentru a îndeplini sarcinile necesare pentru a vă gestiona contul ca client și fără a trebui să vă dați autorizația.

De asemenea, atunci când comunicările trebuie făcute autorităților în cazul în care utilizatorul a luat măsuri contrare legii sau a încălcat conținutul notificării legale.

Datele utilizatorului pot fi comunicate altor companii din grup, dacă există, în scopuri administrative interne care ar putea implica prelucrarea acestor date.

Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o țară terță sau într-o organizație internațională, dar trebuie să fie informate când va avea loc acest transfer, precum și condițiile aceluiași și ale destinatarului.

Atunci când sunt necesare anumite date pentru a accesa funcționalitățile specifice ale site-ului, OLAUFUL va indica astfel obligatoriu în momentul colectării datelor de la Utilizator.

fursecuri

Când navigați pe acest site, fișierele cookie ale proprietarului site-ului în cauză și / sau ale companiilor terțe pot fi depuse pe computer, tabletă sau telefon mobil. În timpul primei navigări, va apărea un banner explicativ privind utilizarea cookie-urilor.
Prin urmare, atunci când navigarea continuă, utilizatorul va fi considerat informat și va fi acceptat utilizarea "cookie-urilor" menționate. Acordul acordat va fi valabil pentru o perioadă de treisprezece luni.

Pentru mai multe informații, consultați politica privind cookie-urile.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorul este informat despre posibilitatea exercitării dreptului de acces, rectificare, anulare și opoziție. De asemenea, fiecare persoană are dreptul de a limita tratamentul referitor la persoana respectivă, dreptul de a elimina transferul datelor cu caracter personal transmise operatorului de date și dreptul la portabilitatea datelor acestora.

Utilizatorul are posibilitatea de a depune o cerere la AEPD (Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor) sau la un organism competent al Comunității Autonome respective, atunci când nu a obținut o soluție satisfăcătoare în exercitarea drepturilor sale prin intermediul unei scrisori adresate acesteia.

Cu excepția cazului în care utilizatorul obiectează, prin trimiterea unui e-mail utilizând formularul de contact, datele dvs. pot fi utilizate, după caz, pentru a trimite informații comerciale despre NEARBY LIFE SL.

Datele furnizate vor fi păstrate atâta timp cât se menține relația comercială sau în decursul anilor necesari pentru respectarea obligațiilor legale.

Utilizatorul este responsabil pentru faptul că informațiile furnizate prin intermediul acestui site web sunt adevărate, răspunzând corectitudinii tuturor informațiilor comunicate și ținând-o actualizată pentru a reflecta o situație reală, răspunzând de informațiile false sau inexacte furnizate precum și pagubele, inconvenientele și problemele care pot provoca NEARBY LIFE SL sau terțe părți.

Aceste informații vor fi stocate și gestionate cu respectarea confidențialității, aplicând măsurile de securitate necesare pentru a împiedica accesul sau utilizarea necorespunzătoare a datelor, manipularea, deteriorarea sau pierderea acestora.

Cu toate acestea, utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că securitatea sistemelor informatice nu este niciodată absolută. Atunci când datele personale sunt furnizate prin internet, aceste informații pot fi colectate fără consimțământul dvs. și prelucrate de terți neautorizați.

NEARBY LIFE SL declină, orice tip de responsabilitate privind consecințele acestor acte poate avea pentru Utilizator, dacă a publicat în mod voluntar informațiile.

Puteți accesa și exercita aceste drepturi prin solicitare scrisă și semnată, care poate fi trimisă la adresa PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA SPANIA, atașând o fotocopie a actului de identitate sau a documentului echivalent.

Cererea poate fi trimisă și prin formularul de contact.

Aceste drepturi vor fi luate în considerare, într-o perioadă de 1 lună, care poate fi prelungită la 2 luni, dacă aceasta impune complexitatea cererii sau numărul de cereri primite. Toate acestea, fără a aduce atingere obligației de păstrare a anumitor date în termenii legali și până la prescrierea posibilelor datorii rezultate dintr-un tratament posibil sau, după caz, dintr-o relație contractuală.

În afară de cele de mai sus și în legătură cu reglementările privind protecția datelor, utilizatorii care o solicită au posibilitatea de a organiza destinația datelor după moartea lor.