Chat Rush

Alle chattene i Færøyene

  1. Chatter i Norðoyar
  2. Chatter i Streymoy
Færøyene

Færøyene, eller Færøyene - en nordatlantisk skjærgård som ligger 200 miles nordvest for Storbritannia og omtrent halvveis mellom Norge og Island - er et selvstyrt land i kongeriket Danmark. Totalt areal er ca 1.400 kvadratkilometer med en befolkning på 50 322 i oktober 2017. Terrenget er robust. Klimaet er subpolært havsklima - vind, vått, overskyet og kjølig. Temperaturer gjennomsnitt over frysepunktet gjennom året på grunn av Gulf Stream. Fra 1035 til 1814 var Færøyene en del av det arvelige kongeriket i Norge. I 1814 ga Kiel-traktaten Danmark kontroll over øyene, sammen med to andre norske øyabesittelser: Grønland og Island. Færøyene har vært selvstyrende land i kongeriket Danmark siden 1948. Færøerne har kontroll over de fleste innenrikssaker.

De som er ansvarlige for Danmark, omfatter militærforsvar, politi og rettsavdeling, valuta og utenrikspolitikk. Men da de ikke er med i samme tollområde som Danmark, har Færøyene en selvstendig handelspolitikk og kan etablere handelsavtaler med andre stater.Øyene har også representasjon i Nordisk Råd som medlemmer av den danske delegasjonen. Færøyene har også egne nasjonale lag som konkurrerer i visse idretter.