Chat Rush

Syarat Penggunaan

Versi asal halaman ini dalam bahasa Sepanyol.

Seterusnya, kami mungkin menunjukkan kepada anda versi terjemahan asal versi bahasa Sepanyol yang asli. Anda boleh melihat halaman asal here. Sekiranya pertikaian, versi yang berkuatkuasa adalah versi bahasa Sepanyol dari halaman ini.


Data pengenalan

1. Anda melawat laman web www.chatrush.com yang dimiliki oleh NEARBY LIFE SL, dengan pejabat berdaftar di PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA SPAIN, dengan NIF nº B93602332, didaftarkan di Mercantile Registry of MALAGA dengan data pendaftaran:

T 5707, L 4614, F 1, S 8, H MA143992, I / A 1

(yang dalam dokumen itu dipanggil < <el Titular> >).

Anda boleh menghubungi EL TITULAR melalui pautan hubungan di laman web ini.

Web Hosting

DREAMHOST

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 USA

Pengguna

2. Keadaan ini (selepas ini Notis Undang-Undang) bertujuan untuk mengatur penggunaan laman web EL TITULAR yang tersedia untuk umum.

Akses dan / atau penggunaan laman web ini THE HOLDER menyatatkan keadaan USER, yang menerima, dari akses dan / atau penggunaan tersebut, syarat penggunaan umum di sini dicerminkan. Syarat-syarat ini akan terpakai tanpa mengira syarat am pengambilan yang dalam kes mereka adalah mandatori.

Penggunaan portal

3. www.chatrush.com menyediakan akses kepada pelbagai maklumat, perkhidmatan, program atau data (selepas ini, "Kandungan") di Internet yang dipunyai oleh PEMEGANG atau pemegang lesen yang boleh diakses oleh USER.

PENGGUNA menganggap tanggungjawab untuk penggunaan portal. Tanggungjawab ini meliputi pendaftaran yang diperlukan untuk mengakses perkhidmatan atau kandungan tertentu. Dalam pendaftaran ini, USER akan bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang nyata dan sah. Akibat daripada pendaftaran ini, USER dapat diberi kata laluan yang mana ia akan bertanggung jawab, melakukan penggunaannya dengan tekun dan sulit.

PENGGUNA berjanji untuk membuat penggunaan yang sesuai kandungan dan perkhidmatan (contohnya perkhidmatan sembang, forum perbincangan atau kumpulan berita) yang THE OWNER menawarkan melalui portalnya dan (dengan pengertian tetapi tidak terhad), tidak menggunakannya untuk:

  • Menjalankan aktiviti haram, haram atau bertentangan dengan niat baik dan ketenteraman awam
  • Menyebarkan kandungan atau propaganda sifat bersifat perkauman, xenofobik, lucah-pornografi, advokasi keganasan atau serangan terhadap hak asasi manusia
  • Menyebabkan kerosakan pada sistem fizikal dan logik PEMEGANG, pembekal atau pihak ketiga, memperkenalkan atau menyebarkan virus komputer atau sistem fizikal atau logik lain yang mungkin menyebabkan kerosakan yang dinyatakan di atas
  • Cuba mengakses dan, jika sesuai, gunakan akaun e-mel pengguna lain dan ubah suai atau memanipulasi mesej mereka
  • Gunakan laman web atau maklumat yang terkandung di dalamnya untuk komersil, politik, pengiklanan dan untuk kegunaan komersil, terutama menghantar e-mel yang tidak diminta.

PEMEGANG berhak menarik balik semua komen dan sumbangan yang melanggar penghormatan terhadap martabat orang, yang bersifat diskriminatif, xenofobik, perkauman, pornografi, percubaan terhadap belia atau masa kanak-kanak, ketenteraman atau keselamatan awam atau , pada pendapatnya, tidak sesuai untuk diterbitkan. Dalam sebarang kes, PEMEGANG tidak akan bertanggungjawab terhadap pendapat yang dinyatakan oleh pengguna melalui forum, sembang, atau alat penyertaan lain.

Perlindungan data

4. Semua yang berkaitan dengan dasar perlindungan data dimasukkan ke dalam dokumen dasar privasi.

Kandungan Harta intelek dan perindustrian

5. PEMEGANG HOLDER memiliki semua hak cipta intelektual dan perindustrian laman webnya, serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya (contohnya: imej, gambar, bunyi, audio, video, perisian atau teks; logo, gabungan warna, struktur dan reka bentuk, pemilihan bahan terpakai, program komputer yang diperlukan untuk operasi, akses dan penggunaannya, dll.), pemilikan pemegang saham atau pemberi lesennya.

Semua hak terpelihara. Selaras dengan peruntukan Perkara 8 dan 32.1, perenggan kedua, Undang-undang mengenai Harta Intelek, pembiakan, pengedaran dan komunikasi awam, termasuk cara yang disediakan, semua atau sebahagian dokumen adalah dilarang dengan jelas. kandungan laman web ini, dengan tujuan komersil, dalam apa-apa sokongan dan dengan cara teknikal, tanpa kebenaran PEMEGANG.

PENGGUNA berjanji untuk menghormati hak harta Intelek dan Perindustrian yang dimiliki oleh PEMILIK. Anda akan dapat memvisualisasikan unsur-unsur portal dan juga mencetaknya, menyalinnya dan menyimpannya pada cakera keras komputer anda atau pada mana-mana medium fizikal lain, selagi ia semata-mata dan semata-mata untuk kegunaan peribadi dan peribadi anda. PENGGUNA tidak boleh memadam, mengubah, mengelak atau memanipulasi sebarang peranti perlindungan atau sistem keselamatan yang dipasang pada halaman PEMILIK.

Pengecualian jaminan dan liabiliti

6. USER mengakui bahawa penggunaan laman web dan kandungan dan perkhidmatannya dilaksanakan di bawah tanggungjawabnya. Khususnya, semata-mata sebagai contoh, THE HOLDER tidak bertanggungjawab dalam bidang berikut:

a) Ketersediaan laman web, perkhidmatan dan kandungannya serta kualiti atau kesalingpaling kendaliannya.

b) Tujuan yang digunakan oleh tapak web untuk tujuan pemakai.

c) Pelanggaran undang-undang semasa oleh USER atau pihak ketiga dan, khususnya, hak harta intelek atau perindustrian yang dimiliki oleh orang atau entiti lain.

d) Kewujudan kod berniat jahat atau unsur komputer berbahaya lain yang boleh menyebabkan kerosakan pada sistem komputer pengguna atau pihak ketiga. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna, dalam apa jua keadaan, mempunyai alat yang mencukupi untuk pengesanan dan pembasmian kuman unsur-unsur ini.

e) Akses penipuan terhadap kandungan atau perkhidmatan oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan, atau, jika sesuai, penangkapan, penghapusan, pengubahan, pengubahsuaian atau manipulasi mesej dan komunikasi apa-apa jenis yang dikatakan oleh pihak ketiga.

f) Ketepatan, ketepatan, ketepatan masa dan kegunaan kandungan dan perkhidmatan yang ditawarkan dan kegunaan berikutnya oleh PENGGUNA. PEMEGANG akan membuat segala usaha dan cara yang munasabah untuk menyediakan maklumat yang terkini dan boleh dipercayai.

g) Kerosakan kepada peralatan komputer semasa akses ke laman web dan kerosakan yang disebabkan oleh PENGGUNA apabila ia berasal dari kegagalan atau pemotongan dalam rangkaian telekomunikasi yang mengganggu perkhidmatan.

h) Kerosakan atau ganti rugi yang timbul daripada keadaan yang berlaku akibat keadaan yang tidak diduga atau force majeure

Sekiranya terdapat forum, dalam penggunaan ruang sama atau serupa, ia mesti diambil kira bahawa mesej hanya mencerminkan pendapat pengguna yang menghantarnya, yang merupakan satu-satunya yang bertanggungjawab. PEMILIK tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mesej yang dihantar oleh USER.

Pengubahsuaian notis dan tempoh perundangan ini

7. PEMEGANG SAHAM berhak untuk menjalankan tanpa notis terlebih dahulu tentang pengubahsuaian yang dianggapnya sesuai di portalnya, dapat mengubah, memadam atau menambah kedua-dua kandungan dan perkhidmatan yang disediakan melaluinya dan cara di mana ia muncul atau terletak di portal anda.

Keabsahan syarat-syarat yang disebutkan di atas akan berdasarkan pendedahan mereka dan akan berlaku sehingga mereka diubahsuai oleh orang lain yang diterbitkan dengan sewajarnya.

Pautan

8. Sekiranya www.chatrush.com menyertakan pautan atau hiperpautan ke laman-laman Internet lain, THE HOLDER tidak akan menggunakan apa-apa jenis kawalan ke atas laman dan kandungan tersebut. Dalam hal ini, PEMEGANG tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana pautan yang dimiliki oleh laman web pihak ketiga, dan tidak akan menjamin ketersediaan teknikal, kualiti, kebolehpercayaan, ketepatan, amplitud, kebenaran, kesahihan dan perlembagaan apa-apa bahan atau maklumat yang terkandung dalam mana-mana kata hiperpautan atau tapak Internet yang lain. Begitu juga, kemasukan sambungan luaran ini tidak akan membayangkan sebarang jenis persatuan, penggabungan atau penyertaan dengan entiti yang bersambung.

Hak pengecualian

9. PEMEGANG SAHAM berhak untuk menolak atau menarik balik akses ke portal dan / atau perkhidmatan yang ditawarkan tanpa memerlukan amaran terlebih dahulu, secara sendiri atau pihak ketiga, kepada pengguna yang gagal mematuhi kandungan notis undang-undang ini.

Generalities

10. PEMEGANG akan mengejar pelanggaran terhadap syarat-syarat ini serta penggunaan mana-mana portal yang tidak betul, menjalankan semua tindakan sivil dan jenayah yang mungkin sesuai dengan undang-undang.

Undang-undang dan bidang kuasa yang berkenaan

11. Hubungan antara PEMEGANG dan PENGGUNA akan dikawal oleh peraturan Sepanyol semasa. Semua pertikaian dan tuntutan yang timbul daripada notis undang-undang ini akan diselesaikan oleh mahkamah dan tribunal yang berwibawa.