Chat Rush

Semua perbualan di Temburong

  1. Sembang di Bangar
Temburong

Temburong adalah daerah paling timur di Brunei. Ia adalah satu eksklaf, kerana ia dipisahkan dari seluruh Brunei oleh Malaysia dan Brunei Bay. Bangar adalah pusat bandar dan pentadbiran daerah. Pada tahun 2016, Temburong mempunyai populasi 10,543 orang.