Chat Rush

Semua perbualan di Tutong

  1. Sembang di Tutong
Tutong

Daerah Tutong atau hanya Tutong adalah salah satu daripada empat daerah di Brunei. Bandar utama ialah Tutong. Daerah ini bersempadan dengan Laut China Selatan di utara, daerah Brunei Brunei dan Muara Sarawak di timur dan daerah Belait Brunei di sebelah barat. Sungai Tutong mengalir melalui daerah. Dengan saiz 1,166 kilometer persegi, Daerah Tutong adalah daerah ketiga terbesar di negara ini. Sehingga 2016, ia mempunyai penduduk 49,438 dan terdiri daripada lima komuniti etnik utama: Tutong, Dusun, Kedayan, Iban dan Cina.