Čats rush

Lietošanas noteikumi

Šīs lapas sākotnējā versija ir spāņu valodā.

Tālāk mēs varam parādīt automātiski tulkotu šīs lapas spāņu valodas versiju. Jūs varat redzēt sākotnējo lapu here. Strīda gadījumā spēkā esošā versija ir šīs lapas spāņu versija.


Identifikācijas dati

1. Jūs apmeklējat tīmekļa vietni www.chatrush.com, kas pieder NEARBY LIFE SL un kuras juridiskā adrese ir PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA SPĀNIJA ar NIF Nr. B93602332, kas reģistrēts MALAGA Tirdzniecības reģistrā ar reģistrācijas dati:

T 5707, L 4614, F 1, S 8, H MA143992, I / A 1

(kas šajā dokumentā tiek saukts par < <el Titular> >).

Jūs varat sazināties ar EL TITULAR, izmantojot kontaktinformāciju šajā tīmekļa lapā.

Web hostings

DREAMHOST

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 ASV

Lietotāji

2. Šie nosacījumi (turpmāk tekstā - juridiskais paziņojums) ir paredzēti, lai regulētu publiski pieejamo EL TITULAR tīmekļa vietnes izmantošanu.

Šīs turētāja mājas lapas pieejamība un / vai lietošana nosaka lietotāja USER stāvokli, kurš no minētās piekļuves un / vai lietošanas apstiprina vispārējos lietošanas nosacījumus. Šie nosacījumi būs piemērojami neatkarīgi no vispārējiem darbā pieņemšanas nosacījumiem, kas viņu gadījumā ir obligāti.

Portāla izmantošana

3. www.chatrush.com nodrošina piekļuvi daudzai informācijai, pakalpojumiem, programmām vai datiem (turpmāk tekstā - "Saturs") turētājs vai tā licences devēji, kuriem USER var piekļūt.

USER uzņemas atbildību par portāla izmantošanu. Šī atbildība attiecas uz reģistrāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem vai saturam. Šajā reģistrā USER būs atbildīga par reālas un likumīgas informācijas sniegšanu. Šīs reģistrācijas rezultātā LIETOTĀJAM var piešķirt paroli, par kuru viņš būs atbildīgs, apņemoties rūpīgi un konfidenciāli to izmantot.

LIETOTĀJS apņemas pienācīgi izmantot saturu un pakalpojumus (piemēram, tērzēšanas pakalpojumus, diskusiju forumus vai intereškopas), ko īpašnieks piedāvā, izmantojot portālu un (ar neierobežotu, bet neierobežotu), neizmantot tos par:

  • Veikt nelikumīgas darbības, kas ir nelikumīgas vai pretrunā ar labticību un sabiedrisko kārtību
  • Izplatīt rasistisku, ksenofobisku, pornogrāfisku un nelegālu raksturu, propagandēt terorismu vai uzbrukt cilvēktiesībām
  • IEDZĪVOTĀJU, tā piegādātāju vai trešo personu fizisko un loģisko sistēmu bojājumu radīšanu, datorvīrusu vai citu fizisku vai loģisku sistēmu ieviešanu vai izplatīšanu, kas varētu izraisīt iepriekšminēto kaitējumu
  • Mēģina piekļūt citu lietotāju e-pasta kontiem un, ja nepieciešams, izmantot to e-pasta kontus, modificēt vai manipulēt ar saviem ziņojumiem
  • Izmantojiet tīmekļa vietni vai tajā iekļauto informāciju komerciālai, politiskai, reklāmas un jebkādai komerciālai lietošanai, īpaši nepieprasītu e-pasta sūtīšanai.

ĪPAŠNIEKS ir tiesīgs atsaukt visus komentārus un komentārus, kas pārkāpj personas cieņu, kas ir diskriminējoši, ksenofobiski, rasistiski, pornogrāfiski, mēģinājumi pret jaunatni vai bērnību, kārtību vai sabiedrības drošību vai ka pēc viņa domām, tie nav piemēroti publicēšanai. Jebkurā gadījumā turētājs nebūs atbildīgs par lietotāju paustajiem viedokļiem forumos, tērzēs vai citos līdzdalības rīkos.

Datu aizsardzība

4. Viss, kas saistīts ar datu aizsardzības politiku, ir iekļauts privātuma politikas dokumentā.

Saturs Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

5. ĪPAŠNIEKS pieder visas savas tīmekļa vietnes intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, kā arī tajā esošie elementi (piemēram, attēli, fotogrāfijas, skaņa, audio, video, programmatūra vai teksti; logotipi, krāsu kombinācijas, struktūra un dizains, izmantoto materiālu izvēle, tās darbībai nepieciešamās datorprogrammas, piekļuve un lietošana utt.), īpašnieks īpašniekam vai tā licencētājiem.

Visas tiesības aizsargātas. Saskaņā ar Intelektuālā īpašuma likuma 8. panta un 32. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem ir skaidri aizliegta visu dokumentu vai to daļu reproducēšana, izplatīšana un publiska paziņošana, tostarp tā pieejamības veids. šīs tīmekļa vietnes saturs ar komerciāliem mērķiem, jebkādā atbalsta veidā un ar jebkādiem tehniskiem līdzekļiem, bez īpašnieka atļaujas.

LIETOTĀJS apņemas ievērot intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas pieder īpašniekam. Jūs varēsiet vizualizēt portāla elementus un pat tos izdrukāt, kopēt un glabāt datora cietajā diskā vai jebkurā citā fiziskā vidē, ja vien tas ir paredzēts tikai un vienīgi personiskai un personiskai lietošanai. LIETOTĀJS nedrīkst dzēst, mainīt, izvairīties vai manipulēt ar kādu aizsargierīci vai drošības sistēmu, kas ir instalēta OWNER lapās.

Garantiju un atbildības izslēgšana

6. LIETOTĀJS atzīst, ka tīmekļa vietnes un tā satura un pakalpojumu izmantošana tiek veikta tikai tās atbildībā. Konkrēti, tikai piemērā, HOLDER neuzņemas atbildību par šādām jomām:

a) tīmekļa vietnes, tā pakalpojumu un satura pieejamība un kvalitāte vai sadarbspēja.

b) mērķis, kādā tīmekļa vietne kalpo lietotāja vajadzībām.

c) USER vai trešo personu, kā arī citu personu vai vienību intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpums, ko veic spēkā esošie tiesību akti.

d) ļaunprātīgu kodu vai jebkura cita kaitīga datora elementa esamība, kas var radīt kaitējumu lietotāja vai trešās personas datorsistēmai. Jebkurā gadījumā USER ir atbildīgs par to, lai būtu pietiekami līdzekļi šo elementu atklāšanai un dezinfekcijai.

e) krāpnieciska piekļuve nepiederošu trešo personu saturam vai pakalpojumiem vai, ja nepieciešams, jebkādu ziņu un sakaru uztveršana, dzēšana, pārveidošana, pārveidošana vai manipulācija, ko minētās trešās personas var veikt.

f) piedāvātā satura un pakalpojumu precizitāte, patiesums, savlaicīgums un lietderīgums, kā arī to lietotājs vēlāk. ĪPAŠNIEKS darīs visu iespējamo un saprātīgu līdzekli, lai sniegtu aktuālu un uzticamu informāciju.

g) Datortehnikas bojājumi, kas radušies, piekļūstot tīmekļa vietnei, un kaitējums, kas nodarīts LIETOTĀJIEM, ja tie rodas no kļūmēm vai atvienojumiem telekomunikāciju tīklos, kas pārtrauc pakalpojumu.

h) zaudējumi vai zaudējumi, kas radušies neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ

Gadījumā, ja ir forumi, to pašu vai līdzīgu telpu lietošana, jāņem vērā, ka ziņojumi atspoguļo tikai tās lietotāja viedokli, kurš tos nosūta, un tas ir vienīgais atbildīgais. ĪPAŠNIEKS nav atbildīgs par USER nosūtīto ziņojumu saturu.

Šā juridiskā paziņojuma un ilguma grozīšana

7. ĪPAŠNIEKS patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas, ko tā uzskata par piemērotām savā portālā, lai tās varētu mainīt, dzēst vai pievienot gan tajā sniegto saturu, gan pakalpojumus un veidu, kādā tie parādās vai atrodas jūsu portālā.

Iepriekš minēto nosacījumu spēkā esamība balstīsies uz to iedarbību un būs spēkā līdz brīdim, kad tos pienācīgi publicēs citi.

Saites

8. Gadījumā, ja www.chatrush.com ir saites vai hipersaites uz citām interneta vietnēm, turētājs neveic nekādu kontroli pār minētajām vietnēm un saturu. ĪPAŠNIEKS nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par jebkuras trešās puses tīmekļa vietnes saiknes saturu, kā arī nenodrošinās neviena materiāla vai informācijas, kas atrodas kādā no minētajiem, tehnisko pieejamību, kvalitāti, uzticamību, precizitāti, amplitūdu, patiesumu, derīgumu un konstitucionalitāti. hipersaites vai citas interneta vietnes. Tāpat šo ārējo savienojumu iekļaušana nenozīmēs nekādu asociāciju, apvienošanos vai līdzdalību ar saistītajām vienībām.

Tiesības uz atstumtību

9. ĪPAŠNIEKS patur tiesības atteikt vai atsaukt piekļuvi portālam un / vai piedāvātajiem pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma, vai nu trešai personai, vai lietotājiem, kuri neievēro šī juridiskā paziņojuma saturu.

Vispārības

10. ĪPAŠNIEKS turpinās ievērot šos nosacījumus, kā arī jebkādu tās portāla nepareizu izmantošanu, īstenojot visas civilās un kriminālās darbības, kas var atbilst likumam.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

11. Attiecības starp turētāju un lietotāju reglamentēs pašreizējie Spānijas noteikumi. Visi strīdi un prasības, kas izriet no šī juridiskā paziņojuma, tiks atrisinātas kompetentās tiesās.