Čats rush

Visas tērzēšanas Smiltenes novads

  1. Tērzēšana Smiltene
Smiltenes novads

Smiltenes novads ir pašvaldība Vidzemē, Latvijā. Pašvaldība tika izveidota 2009. Gadā, apvienojot Smiltenes pilsētu, Bilskas pagastu, Blomas pagastu, Branti pagastu, Grundzāles pagastu, Launkalnes pagastu, Palsmanes pagastu, Smiltenes pagastu un Variņu pagastu. Administratīvais centrs ir Smiltene.