Čats rush

Visas tērzēšanas Dagda

  1. Tērzēšana Dagda
Dagda

Dagdas novads ir pašvaldība Latgalē, Latvijā. Pašvaldība tika izveidota 2009. Gadā, apvienojot Andrupenes pagastu, Andzeļu pagastu, Asūnes pagastu, Bērziņu pagastu, Dagdas pagastu, Ezernieku pagastu, Konstantinovas pagastu,Ķepovas pagastu, Svariņu pagastu,Š aune pagastu un Dagdas pilsētu, Dagdas administratīvo centru.