Čats rush

Visas tērzēšanas Ilūkstes novads

  1. Tērzēšana Ilūkste
Ilūkstes novads

Ilūkstes novads ir pašvaldība Selonijā, Latvijā. Pašvaldība tika izveidota 2003. Gadā, apvienojot Pilskalnes pagastu,Šēderes pagastu, Bebrenes pagastu un Ilūkstes pilsētu.2009. Gadā tā absorbēja Dvietes pagastu, Eglaines pagastu un Subate pilsētu ar tās lauku teritoriju, kurā administratīvais centrs ir Ilūkste.2010. Gadā Subate lauku teritorija tika reorganizēta kā atseviš? a teritoriālā vienība, Prode pagasts.