Čats rush

Visas tērzēšanas Balvu novads

  1. Tērzēšana Balvi
Balvu novads

Balvu novads ir pašvaldība Latgalē, Latvijā. Pašvaldība tika izveidota 2009. Gadā, apvienojot Balvu pagasta, Bērzkalnes pagasta, Bērzpils pagasta, Briežuciema pagasta, Krišjāņu pagasta, Kubuļu pagasta, Lazduljas pagasta, Tilžas pagasta, Vectilža pagasta, Vīksnas pagasta un Balvu pilsētas, Balvu pagasta, centru.