Čats rush

Visas tērzēšanas Saldus novads

  1. Tērzēšana Saldus
Saldus novads

Saldus novads ir pašvaldība Kurzemē, Latvijā. Pašvaldība tika dibināta 2009. Gadā, apvienojot Saldus pilsētu, Ezeres pagastu, Jaunauces pagastu, Jaunlutriņu pagastu, Kursīšu pagastu, Lutriņu pagastu, Nīgrandes pagastu, Novadnieku pagastu, Pampāļu pagastu, Rubas pagasts, Saldus pagasts,Š ēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts un Zvārdes pagasts, administratīvais centrs ir Saldus.