Chat Rush

Všechny chaty na adrese Plzeňský

  1. Chat na adrese Okres Domažlice
  2. Chat na adrese Okres Klatovy
  3. Chat na adrese Okres Plzeň-Jih
  4. Chat na adrese Okres Plzeň-Město
  5. Chat na adrese Okres Plzeň-Sever
  6. Chat na adrese Okres Rokycany
  7. Chat na adrese Okres Tachov
Plzeňský

Plzeňský kraj je správní jednotka v západní části Čech v České republice. Je pojmenován podle hlavního města Plzně. Z hlediska rozlohy je Plzeňský kraj 7,561 km², což je třetí největší region v České republice. Počet obyvatel 572 459 obyvatel je však devátým nejlidnatějším regionem. Po Jihočeském kraji je to druhá nejméně hustě osídlená oblast. Region může být zhruba rozdělen do dvou částí: vysoce industrializovaná severovýchodní část se silnou inženýrskou tradicí v okolí Plzně a více kopcovitá a venkovská jihozápadní část s menšími výrobními společnostmi zpracovávajícími přírodní zdroje. Kraj hraničí s Karlovarským krajem,Ústeckým krajem, Středočeským krajem, Jihočeským krajem as Bavorskem na jihozápadě a západě. Kraj vznikl na základě ústavního zákona č.347 / 97 Sb. O zřízení vyšších územních samosprávných celků.

Kraj a jeho orgány jsou vymezeny zákonem č.129/2000 Sb., O krajích, který nabyl účinnosti dnem voleb krajských úřadů, resp.1. Ledna 2001.