Чат Rush

Всички разговори в Ямбол

  1. Чатове в Ямбол
  2. Чатове в Елхово
  3. Чатове в Стралджа
Ямбол

Ямбол е провинция в Югои точнаБългария, съседнанаюг Турция.Наричасе наглавния си град Ямбол,адруги градове саСтралджа,Болярово и Елхово.Провинциятаобхващатеритория от 3 355,5 km²,която е ра деленана5 общини с общо население към декември 2009 г.от 138 429 жители.