Чат Rush

Всички разговори в Видин

  1. Чатове в Видин
  2. Чатове в Белоградчик
  3. Чатове в Кула
  4. Чатове в Дунавци
  5. Чатове в Брегово
Видин

Област Видин е най-северо ападнатачаст наБългария.На апад граничи със Сърбия и насеверои ток с Румъния.Административният му център е град Видин нарекаДунав.Районът е ра делен на11 общини.Към декември 2009 г.в провинциятаиманаселение от 108 067 жители.Имаостанки от много амъци,някои от които саБабаВида,еднаот последните български крепости по време наосманското нашествие и Белоградчишкатакрепост.