Чат Rush

Всички разговори в Велико Търново

  1. Чатове в Велико Търново
  2. Чатове в Горна Оряховица
  3. Чатове в Свищов
  4. Чатове в Павликени
  5. Чатове в Лясковец
  6. Чатове в Стражица
  7. Чатове в Полски Тръмбеш
  8. Чатове в Дебелец
  9. Чатове в Бяла черква
  10. Чатове в Първомайци
Велико Търново

Велико Търново е провинция в средатанасевернатачаст наБългария.Столицата,Велико Търново,е с историческо начение, тъй като е и вестнакато столицанасредновековнатаБългария.Провинциятае ра деленана10 общини с общо население,към декември 2009 г.,от 275 395 жители.Други градове в провинциятасаГорнаОряховица,която е на10 километраот Велико Търново,Свищов, ра положенанарекаДунав и и вестнасъс Стопанскаакадемия „Ценов”,и Сухиндол, родния град Ловико - международно при нат етикет афини винаи спиртни,Друго абележително място е село Арбанаси, ра положено между Велико Търново и ГорнаОряховица.Съчетанието настария стил и модернатаархитектура,както и църквите и манастирите,представят духанаБългария.Недвижимите имоти сасред най-скъпите в страната.