Чат Rush

Всички разговори в Смолян

  1. Чатове в Смолян
  2. Чатове в Девин
  3. Чатове в Златоград
  4. Чатове в Мадан
  5. Чатове в Чепеларе
  6. Чатове в Неделино
  7. Чатове в Рудозем
  8. Чатове в Борино
  9. Чатове в Доспат
Смолян

Област Смолян е провинция в ЮжнаЦентралнаБългария, ра положенав Родопите, съседнаГърция наюг.Наречен е наадминистративния и индустриален център - град Смолян.Провинциятаобхващатеритория от 3,192.8 km².Товае ра делено на10 общини с общо население от 124 795 жители,към декември 2009 г.