Чат Rush

Всички разговори в Сливен

  1. Чатове в Сливен
  2. Чатове в Нова Загора
  3. Чатове в Твърдица
  4. Чатове в Котел
Сливен

Област Сливен е провинция в Югои точнаБългария,нареченанаимето насвоя административен и индустриален център - град Сливен.Тя обхващатеритория от 3 544,1 km²,която е ра деленаначетири общини,като общо население към декември 2009 г.е 204,887.