Чат Rush

Всички разговори в Силистра

  1. Чатове в Силистра
  2. Чатове в Тутракан
  3. Чатове в Дулово
Силистра

Област Силистрае провинция наБългария,нареченанаглавния си град - Силистра.Тя е ра деленанаседем общини с общо население,към декември 2009 г.,от 127 659 души.Област Силистрае традиционно емеделскапровинция,главно аради плодороднатаси почва.Провинциятае и вестнасъс своите пеликани и кайсиеви бренди.Освен административния център,други общини саАлфатар,Дулово,Главиница,Кайнарджа,Ситово и Тутракан.