Чат Rush

Всички разговори в Кюстендил

  1. Чатове в Кюстендил
  2. Чатове в Дупница
  3. Чатове в Бобов дол
  4. Чатове в Рила
  5. Чатове в Кочериново
Кюстендил

Област Кюстендил е провинция в Юго ападнаБългария,която се простиранаплощ от 3084.3 км² и иманаселение от 163 889 души.Граничи с провинциите София,Перник и Благоевград.На апад нейните граници съвпадат с държавните граници между България и СевернаМакедония,както и между България и РепубликаСърбия.Административният център напровинциятае Кюстендил.