Чат Rush

Всички разговори в Зелениково

  1. Чатове в Зелениково
Зелениково

ОбщинаЗелениково е общинав централнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Общинското седалище се намирав село Зелениково.Общинатасе намирав статистическия район наСкопие.