Чат Rush

Всички разговори в Велес

  1. Чатове в Велес
Велес

Велес е общинав централнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Велес е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаВелес е част от Вардарския статистически район.