Чат Rush

Всички разговори в Свети Николе

  1. Чатове в Свети Николе
Свети Николе

Свети Николе е общинав и точнатачаст наРепубликаМакедония.Свети Николе е и името награда,където се намираобщинското седалище.ОбщинаСвети Николе е част от Вардарския статистически район.