Чат Rush

Всички разговори в Студеничани

  1. Чатове в Студеничани
  2. Чатове в Batinci
Студеничани

ОбщинаСтуденичани е общинав ЦентралнаРепубликаСевернаМакедония.Студеничани е името населото,в което се намираобщинското седалище.Намирасе в статистическия район наСкопие.