Чат Rush

Всички разговори в Старо Нагоричане

  1. Чатове в Старо Нагоричане
Старо Нагоричане

ОбщинаСтаро Нагоричане е общинав севернатачаст наСевернаМакедония.Общинското седалище се намирав с.Старо Нагоричане.Та и общинае част от Северои точния статистически район.