Чат Rush

Всички разговори в Сопище

  1. Чатове в Сопиште
Сопище

Сопище е общинав севернатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Сопище е и името населото,където се намираобщинското седалище.Намирасе в статистическия район наСкопие.