Чат Rush

Всички разговори в Маврово и Ростуша

  1. Чатове в Ростуша
Маврово и Ростуша

Маврово и Ростушае общинав ЗападнаСевернаМакедония.Общинското седалище се намирав село Ростуша.Та и общинае част от статистическия район Полог.