Чат Rush

Всички разговори в Община Ранковце

  1. Чатове в Ранковце
Община Ранковце

Ранковце е общинав северои точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Ранковце е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаРанковце е част от Северои точния статистически район.