Чат Rush

Всички разговори в Plasnica

  1. Чатове в Plasnica
Plasnica

Plasnica Macedonian: Пласница,е общинав ЗападнаРепубликаСевернаМакедония. Plasnica е и името населото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаПласницае част от Юго ападния статистически район.Особено важно е дасе отбележи наличието напредимно етническо турско население.