Чат Rush

Всички разговори в Петровец

  1. Чатове в Петровец
Петровец

ОбщинаПетровец е общинав севернаРепубликаСевернаМакедония,бли о до столицатаСкопие.Петровец е и името населото,където се намираобщинското седалище.Намирасе в статистическия район наСкопие.Скопие Летище "Александър Велики" се намирав общинаПетровец.