Чат Rush

Всички разговори в Охрид

  1. Чатове в Охрид
Охрид

ОбщинаОхрид е общинав юго ападнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Охрид е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаОхрид е в Юго ападния статистически район.