Чат Rush

Всички разговори в Неготино

  1. Чатове в Неготино
Неготино

Неготино е общинав и точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Неготино е и името награда,където се намираобщинското седалище.ОбщинаНеготино е част от Вардарския статистически район.