Чат Rush

Всички разговори в Община Липково

  1. Чатове в Липково
  2. Чатове в Matejce
  3. Чатове в Слупчане
Община Липково

Липково е общинав севернаРепубликаСевернаМакедония.Липково е и името населото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаЛипково е част от Северои точния статистически район.