Чат Rush

Всички разговори в Куманово

  1. Чатове в Куманово
Куманово

Куманово е община, ра положенав севернатачаст наРепубликаМакедония.Куманово е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаКуманово е част от Северои точния статистически район.