Чат Rush

Всички разговори в Kruševo

  1. Чатове в Крушево
Kruševo

ОбщинаКрушево е общинав централния район наРепубликаСевернаМакедония.Кръшево е и името награда,в който се намираобщинското седалище.Та и общинае част от Статистическия регион наПелагония.