Чат Rush

Всички разговори в Крива Паланка

  1. Чатове в Крива Паланка
Крива Паланка

ОбщинаКриваПаланкасе намирав крайнатасеверои точначаст наРепубликаСевернаМакедония.КриваПаланкае градът,в който се намираобщинското седалище.Общинатае част от Северои точния статистически район.