Чат Rush

Всички разговори в Кавадарци

  1. Чатове в Кавадарци
  2. Чатове в Vataša
Кавадарци

Кавадарци е общинав южнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Кавадарци е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаКавадарци е част от Вардарския статистически район.