Чат Rush

Всички разговори в Илинден

  1. Чатове в Илинден
  2. Чатове в Марино
Илинден

Илинден е общинав севернатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Илинден е и името населото,където се намираобщинското седалище.Той е кръстен наИлинденското въстание в регионанаМакедония пре 1903 г.Намирасе в Скопийския статистически район.