Чат Rush

Всички разговори в Гевгелия

  1. Чатове в Гевгелия
  2. Чатове в Миравци
Гевгелия

Гевгелия е общинав южнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Гевгелия е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаГевгелия е част от Югои точния статистически район.