Чат Rush

Всички разговори в Долнени

  1. Чатове в Долнени
Долнени

Долнини е общинав централнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Долнини е и името населото,в което се намираобщинското седалище.Общинатае част от Пелагонския статистически район.