Чат Rush

Всички разговори в възпирам

  1. Чатове в възпирам
възпирам

Дебър е общинав ападнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Дебър също е името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаДебър е част от Юго ападния статистически район.