Чат Rush

Всички разговори в Кукер-Сандево

  1. Чатове в Чучер - Сандево
Кукер-Сандево

ОбщинаЧучър-Сандево е общинав севернатачаст наСевернаМакедония.Чучър-Сандево е и името населото,в което се намираобщинското седалище.Намирасе в статистическия район наСкопие.