Чат Rush

Всички разговори в Център Župa

  1. Чатове в Център Župa
Център Župa

Център Župa е общинав ападнатачаст наСевернаМакедония.Център Župa е и името населото,където се намираобщинското седалище.Община„Център Жупа” е част от Юго ападния статистически район.