Чат Rush

Всички разговори в Чаир

  1. Чатове в Чаир
Чаир

Чаир е еднаот десетте общини,които съставят град Скопие, столицатанаРепубликаСевернаМакедония.Общинскатаадминистрация се състои от съвет и кмет.Старият град наСкопие се намирав Чаир.Общинатаимапредимно албанско население.