Чат Rush

Всички разговори в Брвеница

  1. Чатове в Брвеница
Брвеница

Брвеницае общинав северо ападнатачаст наРепубликаМакедония. Brvenica е и името населото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаБървеницае част от статистическия регион Полог.