Чат Rush

Всички разговори в Bogovinje

  1. Чатове в Kamenjane
Bogovinje

Bogovinje е село в общинаBogovinje,РепубликаМакедония.Той е седалище наобщинаБоговине.В селото имаи стадион,където се намираФК Дрита,наречен Stadion Bogovinje.