Чат Rush

Всички разговори в Арачиново

  1. Чатове в Арачиново
Арачиново

ОбщинаАрачиново е общинав севернатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Арачиново е и името населото,където се намираобщинското седалище.Общинатасе намирав статистическия район наСкопие.