Чат Rush

Всички разговори в Берово

  1. Чатове в Берово
Берово

Берово е общинав и точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Берово е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаБерово е част от и точния статистически район.