Чат Rush

Всички разговори в Лозово

  1. Чатове в Лозово
Лозово

Ло ово е общинав и точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Ло ово е и името населото,в което се намираобщинското седалище.ОбщинаЛо ово е част от Вардарския статистически район.